LPI-1

╚ ╩ ╠ ╔ ═ ╦

Liberty Productivity Improvement
LPI logo202

BERICHTEN en NIEUWS

RWF-cursus 2017

Op verzoek van het management van Foxconn Tijuana Mexico, is voor 3 stafmedewerkers en 2 medewerkers van de Universiteit van Tijuana een RWF cursus gehouden van 11 tot en met 17 december in Eindhoven. Het cursus materiaal en de voertaal was Engels. Het plan is een kenniscentrum voor WF op te bouwen, want nu zit enkel in Europa nog die kennis.
 

Nieuwe cursussen in 1ste helft 2017

Er wordt naar gestreefd cursussen te plannen voor m.n. Philips,  te weten een Kostprijscalculatie cursus (TVC) en een Beslissing-calculatie cursus (BK). Deelnemers kunnen komen van Philips Consumer Lifestyle Drachten en Eindhoven en van andere (Philips) vestigingen.
Het is de bedoeling ook een
VWF cursus te plannen.
Ge´nteresseerden kunnen zich (aan)melden bij LPI.
 

RWF-Instructeur
cursus 2016

De VWF-instructeur en opfriscursus is opgezet als een zelfstudiecursus met studie contactdagen. De studie contactdagen werden gehouden op 3, 4 en 5 februari 2016 te Drachten. Het examen en de evaluatie wordt op 25 februari gehouden te Drachten. Ook werden enkele onderwerpen uit Mento-Factor Compact, Mentale Belasting m.b.v. RWF en enekle aspecten van Controle en Inspectie behandeld.
 

Klankbord voor Connect Group 2015

De directie van Connect Group wilde graag een klankbord hebben om gedachten te toetsen over aspecten van de kostprijs, zoals normtijden, toeslagen en hun grondslag, toerekeningen, etc. LPI is op afroep beschikbaar te Veldhoven.
 

Slim Werken, Brabantia
Opfriscursus 2015

Voor Brabantia BV wordt een Slim Werken opfrismodule opgezet. De korte opfriscursus (awareness) wordt gehouden in april of mei. Het aantal deelnemers is 8 en de cursustijden worden aangepast aan de werktijden, zodat zo min mogelijk hinder zal ontstaan voor de productie nl van 10.00 uur tot 14.00 uur..
 

BWS-course 2015
inlc. VWF appreciation.

Voor Brabantia BV is een Basic Work Study course opgezet die werd gehouden op 24, 25 en 26 maart en op 14, 15 en 16 april. De cursus wss inclusief een VWF appreciatie cursus. Aantal deelnemers was 8 en de cursustaal was engels vanwege de deelnemer uit een andere europese vestiging van Brabantia BV.
 

Cursussen 2015

Er wordt een herhalingscursus RWF gepland in Drachten. Ge´nteresseerden kunnen zich aanmelden bij LPI.
 

Basis Arbeidskunde
en appreciatie VWF Kostprijscalculatie en
Investeringscalculatie
2014

Via bureau BOITT werd een basiscursus Arbeidskunde inclusief een appreciatiecursus VWF, kostprijscalculatie en investeringsrekening voor medewerkers werkvoorbereiding verzorgd van SW bedrijven in Tilburg en Hulst. De cursus vond plaats op iedere donderdag gedurende 6 weken vanaf 18 september. Locatie: Tilburg.
 

VWF-cursus 2013

Op verzoek van Giant Europe bv te Lelystad werd een 4-daagse VWF cursus gepland, vooraf gegaan met een Introductie Arbeidskunde, Elimineren van Verspillingen en 2-handen analyse. Deelnemers zijn medewerkers van Giant Europe. Tevens werd een herhalingsdag c.q. oefendag gehouden
 

VWF-Instructeurs
cursus 2012

De VWF-instructeur cursus met Basis Arbeidskunde, is opgezet als een zelfstudiecursus met studie contactdagen. De studie contactdagen werden gehouden op  3, 4, 10 en 11 december 2012. Het examen werd op 24 januari en de evaluatie op 11 februari 2013 gehouden te Drachten.
 

BK-cursus 2012

De BK cursus vond plaats op 1, 2, 15, 16 en 29, 30 oktober 2012. Het examen was op 20 november en de presentatie van de PO was op 4 december 2012.
Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle Drachten en Philips Lighting Kontich (B). De lokatie was
Drachten.
 

TVC-cursus 2012.
 

De TVC cursus vond plaats op 28, 29 juli, 2, 3 en 9, 10 augustus 2012. Het examen plus de presentatie van de PO was op 13 september 2012.
Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle Drachten en Eindhoven, Philips Lighting Winschoten en Kontich (B). De lokatie was Drachten.
 

VWF-cursus in voorjaar 2012 gaat voorlopig niet door.
 

De voor het voorjaar 2012 geplande Work-Factor VWF cursus met uitgebreide aandacht voor arbeidskundige technieken voor het opsporen van verspillingen, voor medewerkers van Suplacon Plaatbewerking BV te Emmeloord, gaat voorlopig niet door. De cursus zal wellicht later in het jaar ingeplanned worden.

RWF-cursus 2011 in december-februari
 

Er werd een Work-Factor RWF cursus gehouden op 6, 7, 20, 21 december 2010 en 24, 25 januari 2011. Een extra oefendag werd gehouden op 23 februari en het examen was op 24 februari 2011. Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle Drachten. De lokatie was Philips Drachten.
 

BK-cursus 2010 in oktober-november
 

Er werd een Beslissingscalculatie BK cursus gehouden op 5, 6, 19 en 20 oktober en 2 en 3 november 2010. Het examen en presentatie van de Praktijkopdracht was op 25 november. Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle Drachten. De lokatie was Drachten.
 

TVC-cursus in 2010 in juni-juli
 

Er werd een Kostprijscalculatie TVC cursus gehouden op 3, 4, 17 en 18 juni en 22 en 23 juli 2010. Examen en presentatie Praktijkopdracht was op 30 juli te Drachten. Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle Drachten. De lokatie was Drachten.
 

VWF-cursus 2010 in maart
 

Er werd een Work-Factor VWF cursus gehouden op 8, 9 en 22, 23 maart 2010. Deelnemers kwamen van D&M PSS BelgiŰ en FEI. Het eerste deel van de cursus werd gegeven in Dendermonde (B) en het tweede gedeelte en het examen vond plaats in Eindhoven/Acht (NL).
 

BK-cursus 2009 in mei-juni
 

Er werd een Beslissingscalculatie BK cursus gehouden op 3 en 4; 9 en 10 en 24 en 25 juni. Het examen en de presentatie van de praktijkopdrachten werd op 1 juli gehouden. BK-onderwerpen waren: Bedrijfseconomisch Denken; Beslissingsproces; Beslissingscriteria (Winstmarge (WM), Pay Out Time (POT), Economische Terugverdientijd (ETT), Bedrijfskundige Rentabiliteit (ROI), Net Present Value (NPV) en Surplus Methode); Nacalculatie; Alternatieven, Onzekerheden (Pessimistisch-Optimistisch Benadering, Gevoeligheids-Analyse, Monte Carlo Simulatie, Beslissingsboom Analyse); Surplus Methode met Monte Carlo Simulatie op de PC, Dupont schema met ROI, WACC/EPR.
Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle
Drachten en Philips Lighting Turnhout.
 

TVC-cursus 2009 in april-mei
 

Er werd een Kostprijscalculatie TVC cursus gehouden op 22 en 23; 28 en 29 april; 6 en 7 mei; Examen op 29 mei en presentatie van de praktijkopdracht ook op 29 mei 2009. Onderwerpen waren: Plannen en Budgetten, Allocatiesystemen, Kostprijs-systemen (Direct Costing, Fabricagekostprijs, ABC en Integrale kostprijs). Integrale Kostprijscalculatie met Materiaalkosten, Kosten van Materiaal, Operationele kosten (mankosten, machinekosten, ontwikkelingskosten, overige oper. kosten), Regelende kosten, Algemene kosten, Toegevoegde kosten vanwege financiering, concern-kosten, risicoĺs, e.d.
Deelnemers kwamen van Philips Consumer Lifestyle
Drachten en Philips Lighting Turnhout.
 

BAK-cursus 2009 in maart
 

In maart 2009 werd een in-company Basiscursus Arbeidskunde, BAK, gehouden voor de firma Essilor te Zevenaar. Essilor is een fabrikant van brilleglazen. De onderwerpen van de cursus waren: Efficiency, Effectiviteit en Productiviteit; Elimineren van Verspillingen; Methodenstudie (Flow Process Chart, Man-Machineschema en 2-Handen Analyse); Tijdstudie (Stopwatch, Tempo Schatten, Versneld Work-Factor en Man-Machine Combinaties); Verliezen (Diversen, Rust en Pers.Verz., Organisatorische, Technische en Uitval); Taaktijd; Taakstelling; Calculatietijd en Vaardigheidstraining.
 

VWF-cursus 2009 in maart

Er werd een Versneld Work-Factor, VWF-cursus gehouden in maart 2009 als onderdeel van een in-company Basiscursus Arbeidskunde bij de firma Essilor te Zevenaar. Het VWF examen werd gehouden op 28 mei.
 

BWS-course 2008 in September

In september 2008 an in-company Basis Work-Study course, BWS, was organized and given on request of the Brabantia Company at Overpelt, Belgium for staff of the plant in Zhuhai, China. Brabantia is a manufacturer of non-electric domestic products. The modules and subjects of the course were: Efficiency, Effectiveness and Productivity; Elimination of Wastes; Method Study (Flow Process Chart, Man-Machine scheme and 2-Hand Analysis); Time Study (Stopwatch, Tempo Rating, Very easy Work-Factor and Man-Machine Combinations); Impediments and Losses (Divers, Rest and Pers.Care., Organizational, Technical and Rejects); Basic Time; Standaard Time; Calculation Time and Skills Analysis.

 

 

[Liberty Productivity Improvement] [Staff + CV] [Berichten en Nieuws] [Consultancy] [Training en Opleiding] [Projecten en Cursussen] [Contacten en Links] [Alg.Leverings Voorwaarden] [LPI English]