LPI-1

╚ ╩ ╠ ╔ ═ ╦

Liberty Productivity Improvement
LPI logo202

CONSULTANCY

De knappe koppen en de handige handjes

Een organisatie realiseert haar doelen via een samenspel van verschillende bedrijfsprocessen. Daarbij is het ene proces het andere niet. Bekeken vanuit de doelen van een organisatie zijn processen te verdelen in innovatieprocessen en steady state processen.

Innovatieprocessen. Deze processen anticiperen op nieuwe, steeds wisselende doelen. Deze processen zullen minder gestandaardiseerd verlopen. Zij moeten steunen op professionaliteit en projectmanagement. Je zou kunnen zeggen dat de resultaten van deze processen grotendeels bepaald worden door mensen met knappe koppen.
Deze knappe koppen kunnen ondersteund worden door bedrijfskundige modellen en systemen.

Steady state processen. Deze processen zijn gericht op bestaande doelen van de organisatie. Ze zijn gebaseerd op standaardisatie en derhalve op routinetechnologie en op operationeel management. Je zou kunnen zeggen dat de resultaten van deze processen veelal bepaald worden door mensen met handige handjes.
Deze handige handjes kunnen ondersteund worden door
arbeidskundige technieken. Voor de onderwerpen en aspecten van die arbeidskundige technieken, zie de pagina ôTraining en Opleidingö.

De optelsom van de kosten van alle handige handjes, in alle stappen van een productieproces, maakt vaak een groot deel uit van de totale
uitgaven en kosten, en derhalve van de kostprijs van het product, ongeacht welke van de kostprijssystemen ook wordt gehanteerd. Gebruik maken van arbeidskundige technieken kan in die gevallen leiden tot een substantiŰle verlaging van uitgaven c.q. kosten en dus van de kostprijs. Een goed inzicht in de juiste uitgaven en kosten Ún de werkelijke organisatie leidt tot een juiste toewijzing van kosten en daarmee tot een correcte kostencalculatie.

Een belangrijke ondersteuning, ten behoeve van een juist inzicht in de geldstromen van toekomstige situaties van het bedrijf of van de productie, kan een goede en juiste berekening van de project gebonden uitgaven en kosten zijn, zodat een juiste beslissing kan worden genomen naar de toekomst toe. Een goede en juiste
beslissingscalculatie gebaseerd op de beslissingsafhankelijke inkomsten en uitgaven is dan ook essentieel voor uw bedrijf voor de toekomst en dus voor de continu´teit.

WORK-FACTOR, als hulpmiddel bij methodestudie en tijdstudie, is in dit verband te zien als een krachtige arbeidskundige methode en techniek. Deze techniek kan een belangrijke rol spelen bij het inrichten, optimaliseren en standaardiseren (van de routine-technologie) van steady state processen. De WORK-FACTOR Raad is het platform dat de WORK-FACTOR systemen (voornamelijk RWF en VWF) onderhoudt, de instructeurs certificeert, het cursusmateriaal beheert en verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de WF materialen en producten.

De Stichting Work-Study, platform voor toepassers van Work-Factor, ondersteunt de Work-Factor Raad in haar activiteiten.

U, als knappe kop binnen uw organisatie, kunt uw voordeel doen met dit gegeven.

Wij willen u daar graag bij helpen.

NB. Dit geldt natuurlijk ook voor toeleveranciers aan fabricage.


Liberty Productivity Improvement is met name gespecialiseerd in de in rood aangegeven gebieden.

Voor een uitgebreide lijst van specialisaties zie de pagina ôTraining en Opleidingö.
 

[Liberty Productivity Improvement] [Staff + CV] [Berichten en Nieuws] [Consultancy] [Training en Opleiding] [Projecten en Cursussen] [Contacten en Links] [Alg.Leverings Voorwaarden] [LPI English]