LPI-1

È Ê Ì É Í Ë

Liberty Productivity Improvement
LPI logo202

CONTACTEN en LINKS

Contacten voor bedrijfskundig advies, training en consultancy bij industriële processen en organisatie problemen.

Foto of logo en
event. website

Naam van bedrijf of instelling
E-mail adres en korte omschrijving van functie en werkzaamheden.

Eric Pol
Eric Pol

POL CONSULTANCY 
Eric Pol is Euro Industrial Engineer, specialist op het gebied van het toepassen van bedrijfskundige technieken. Hij heeft al vele bedrijven en honderden mensen begeleid in veranderingstrajecten.
Zijn aanpak is zeer praktisch, projectmatig en doelgericht.
“Werk slimmer, niet harder!” is een geliefd credo voor hem.
Voordat hij zich als zelfstandig adviseur vestigde, werkte hij ondermeer voor Philips, Lucent Technologies en AT&T. Zowel in productontwikkeling als productrealisatie, zowel nationaal als internationaal.

VOA

VOA

VOA, VERENIGING VOOR BEDRIJFSKUNDE
"Platform voor operationeel management"
VOA werd opgericht op 21 november 1951 onder de naam "Vereniging van Ontwikkeling Arbeidstechniek" als een sectie binnen het NIVE. Begin jaren zeventig ging men zich meer richten op andere disciplines uit het uitdijende verzamelvakgebied bedrijfskunde.
VOA wil een informatie- en communicatienetwerk zijn en een platform voor operationeel management. Dit betekent uitwisseling van kennis op velerlei manieren, een ontmoetingsplaats voor leden en belangstellenden en een vraagbaak en kennismakelaar. VOA stelt zich op als de belangenbehartiger van de operationeel manager en van het steeds veranderende vakgebied operationeel management.
De VOA is op 23 november 2011 overgegaan in “VOA in liquidatie” en op 27 november 2012 geliquideerd.
 

  Foto Joep vd Zanden3 (448 x 299)02
Joep van der Zanden

JOEP VAN DER ZANDEN vof
Joep van der Zanden is een zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van arbeidskundige technieken. Werkt als free lancer voor Acces. Hij werkte ondermeer voor Brabantia, Haeghe groep, Intos en Licom. Op het ogenblik is hij werkzaam bij Intrakoop.
 


WOFACblauw

WORK-FACTOR
RAAD

Benelux

WORK-FACTOR RAAD Benelux
WORK-FACTOR© en MENTO-FACTOR© kunnen als methodestudie - en tijdstudie techniek bij management tools worden aangewend voor het ontwerpen en het analyseren van het productie- ontwerp, de productieplanning en de (na)controle. Binnen WORK-FACTOR zijn 4 niveaus van gedetailleerdeheid te onderscheiden, waardoor afhankelijk van het onderhavige (productie)
proces, het meest adequate systeem kan worden aangewend.
In toenemende mate van nauwkeurigheid zijn dit:

Voor manuele processen:

Voor mentale processen:

BWF : Brief WORK-FACTOR
VWF : Versneld WORK-FACTOR
RWF : Ready WORK-FACTOR
DWF : Detailed WORK-FACTOR


MFC: MENTO-FACTOR Compact

MF : MENTO-FACTOR Detailed
     
  

Foto Jos Deeben
Jos Deeben
voorzitter WFR

JOS DEEBEN
Jos heeft zich jarenlang bij Brabantia bezig gehouden met normering, arbeidsanalyse, kwaliteit en organisatie. HIj heeft het IE-vak uitgedragen over alle vestigingen van Brabantia in de wereld. Mede hierdoor kon Brabantia in 2002 de prestigieuze prijs winnen voor ondernemers en ondernemingen in Oost-Brabant.

St-WS logo02
St. Work-Study

De Stichting Work-Study, platform voor toepassers van Work-Factor, is opgericht om de activiteiten van de Work-Factor Raad Benelux te waarborgen en te ondersteunen. Tevens ondersteunt zij de activiteiten van de WFGD.
 

 

In willekeurige volgorde.

[Liberty Productivity Improvement] [Staff + CV] [Berichten en Nieuws] [Consultancy] [Training en Opleiding] [Projecten en Cursussen] [Contacten en Links] [Alg.Leverings Voorwaarden] [LPI English]